Integritetspolicy – Halmstad Yogainstitut AB, ägare av Yogainstitutet Hot Yoga

Vilken information samlar ni in om mig?

Vi samlar in information som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster till dig, det inkluderar:
• Email
• Namn
• Kontaktuppgifter (adress, mobilnummer)
• I vissa fall personnummer
• Vilka tjänster/varor du köpt

Hur kommer ni använda min information?

Vi behöver veta en del om dig för att kunna förse dig med informationsutskick och betalningsinformation och statistik i linje med denna övergripande policy. Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig

Hur länge kommer ni att spara min information?

Vi sparar ett register bestående av namn, adress, epost, mobilnummer och i vissa fall personnummer samt vilken typ av medlemskap/kort/kurs du köpt för att kunna styrka ditt deltagande vid förfrågan. Information som vi använder för nyhetsbrevsutskick eller marknadsföring kommer behållas fram tills den tidpunkt du själv väljer att avprenumerera från den. Om vi inte haft någon kontakt med dig på 24 månader tar vi bort dina uppgifter. Uppgifter som lagen kräver att vi har kvar kommer dock inte att raderas.

Med vilka delar ni min information med?

Dina personuppgifter kan komma att hanteras av personal i Sverige, ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att vi delar den. Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i tryggt och säkert enlighet med gällande lagstiftning. Mer information kan du få genom att kontakta oss via epost.

Var någonstans har ni min information?

Din information lagras i datacenter inom den Europeiska Unionen. Av tekniska skäl så kan våra underleverantörer behöva flytta information till andra länder utanför EU.

Vilka är mina rättigheter?

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.

Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.

Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller. Detta kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig, dvs du kan inte fortsätta att yoga hos oss.

Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller.

Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring/utskick när som helst. Antingen genom att avprenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig, dvs du kan inte fortsätta att yoga hos oss.

Klagomål: Du kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Hur kan jag använda mina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post som finns längst ned i denna policy. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem.

Uppdateringar till denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då att publicera dem på vår webbsida essenceofyou.se. Denna policy uppdaterades senast 230427.

Hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor angående denna policy, om hur vi använder din information, eller om dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress: info@yogainstitutet.com

Sekretess, personuppgifter och marknadsföring

Vi lagrar endast uppgifter som registrerats av kunden själv eller av oss i samband med bokning och/eller köp. Vi förbinder oss att ej lämna ut personuppgifter, e-postadresser eller annan kundinformation till tredje part utan kundens uttryckliga medgivande. Vi förbinder oss att omedelbart ta bort information om kunden på dennes begäran.

Personuppgiftsansvarig är Halmstad Yogainstitut AB (Yogainstitutet Hot Yoga)
org. nr. 559262-0503, som behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Behandling av uppgifterna (inklusive i förekommande fall personnummer) kan ske av oss eller av någon av våra samarbetspartners. Syftet med denna behandling är att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund samt informera om erbjudanden. Personuppgifterna behandlas också inom ramen för marknads- och kundanalyser, som utgör underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling, och för att fullfölja det som krävs av oss enligt lag.

Genom att acceptera våra köpvillkor samtycker du till att bli kontaktad av oss i marknadsföringssyfte. Kontakt kan komma att ske via mail, SMS, postala utskick eller på andra sätt. Vi strävar efter att erbjuda dig som kund bättre och mer personliga erbjudanden. Det innebär att vi kan använda särskilda kriterier som grund för marknadsföring, exempelvis inköpsstorlek, inköpsfrekvens, inköp av visst sortiment eller vara, inköp i en viss försäljningskanal mm. Vi kan även komma att komplettera kunduppgifter i syfte att erbjuda god kundvård.

Information

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster.

Force Majure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Halmstad 2023-04-27