MEDIYOGA

BESKRIVNING

MediYoga är en form av yoga som fokuserar på att skapa balans och välmående genom en kombination av fysiska övningar, andningsövningar och meditation. Det är en terapeutisk och holistisk metod som utförs sittande på en stol (eller yogamatta om du så önskar) utan krav på förkunskaper.

MediYoga använder sig av specifika övningssekvenser och tekniker för att påverka både kropp och sinne.
Andningsövningar för förbättrat andningsmönster, mjuka rörelseövningar för ökad rörlighet och styrka, samt olika meditationsövningar både i form av guidade och tysta sessioner, används för att främja inre lugn och ökad medvetenhet.

Det är en unik form av medicinsk och terapeutisk yoga som utvecklats i Sverige och skiljer sig från andra genom sin inriktning mot medicinska och terapeutiska mål.

Denna form av yoga är öppen för alla, oavsett eventuella hälsobesvär.
Det är en typ av yoga som är lämplig både för rehabilitering och för dem som önskar en stillsam och skonsam yoga för att främja balans mellan kropp och själ. I mediyoga anpassar man praktiken helt efter sina egna förutsättningar.

MediYoga har visat sig ha positiva effekter på hälsa och välbefinnande, och det används ofta som en komplementär terapiform inom sjukvården för att stödja personer med olika hälsoutmaningar.
Publicerad forskning visar att MediYoga bland annat kan minska stress, oro och ångest.

Några ord från Marcela.
Jag har en helhetssyn och beaktar kroppen, själen, tankarna och känslorna som en enhet. Allt är sammanvävt, och ditt välmående är av yttersta vikt.
Att ibland säga nej är ett sätt att vårda dig själv.
Varmt välkommen!
KURSSTART
När: Torsdagar kl. 16.30-17.30
Datum: Kommer!
Var: Yogainstitutet Halmstad, Slottsjordsvägen 5 
Lärare: Marcela Berg

För mer info om kursen och intresseanmälan (ej bindande) maila info@yogainstitutet.com