Yogalärarutbildning Yin Yoga - Teachers Training
- 50 timmar med Todd Grube

Den här yogalärarutbildningen i Yin Yoga är för dig som vill få en gedigen yogalärarutbildning och träning i Yin Yoga av den mycket erfarne och kunnige yogaläraren Todd Grube.

Yogalärarutbildningen passar även dig som kanske redan är utbildad yogalärare i Yin Yoga eller gått annan yoga teacher training och som önskar fördjupa dig i Yin Yoga, dess ursprung och uppkomst.
 
Lärarutbildningen är unik och innehåller både den traditionella Yin Yogan med djupa rötter från Kina och den moderna Yin Yogan. Yin Yoga är mycket mer än anatomi, du kommer inte enbart att lära dig Yin Yoga utan också ursprunget till Yin Yoga och allt som hör till, något som ofta inte finns med i dagens utbildningar.
 
Utbildningens utformning
50 timmar
6 dagar och självstudier

18 feb 2022     kl. 10.00 - 17.00
19 feb 2022     kl. 10.00 - 18.00
20 feb 2022     kl.  08.00 - 16.00 
samt
11 mars  2022   kl. 10.00 - 17.00
12 mars  2022   kl. 10.00 - 18.00
13 mars  2021   kl.  08.00 - 16.00

Egna studier 4 timmar (kan göras hemma och skickas in efter utbildningstillfället).
Ingen erfarenhet krävs.
Pris: 8 990:- inkl. moms
Anmälningsavgift 2 000:-. ej återbetalningsbar.

Resterande summa faktureras ca 2 veckor innan utbildningen startar.

Anmälan sker här i vårt schema eller via mail till info@yogainstitutet.com. Anmäler du dig i schemat så ska du först skapa en profil i vårt system Punchpass, detta gör du här.

Efter yogalärarutbildningen har du alla grunder du behöver för att börja leda Yinyoga klasser.

Todd Grube har studerat både under Sifu Damon Honeycutt som är Senior Student till Paulie Zink, grundaren av Yin Yoga och Paul Grilley som skapade modern Yin Yoga.
Han har 25 års erfarenhet av yoga, qi gong och healing, har arbetat med bodywork i mer än 15 år och har omfattande och gedigna studier inom kinesisk medicin, ayurveda och shamanism.
Få har så gedigen kunskap om Yin Yoga som han.

Efter utbildningen kan du bygga på med moduler/workshops med fördjupning som kan ge dig 100 timmar teachertraining. Anmälningsavgiften är ej återbetalningsbar. Utbildningen sker på engelska.

Utbildningens innehåll:
- Postural teknik: (temperering av kroppen/kärlet)
- Fysisk och energisk dynamik av fundamentella yinställningar med inriktning på anpassning och fördelar.
- Statiska yinställningar.
- Framåtböjningar, vridningar samt stående rörelser.
- Traditionella yin positioner och yin yoga begrep med teori.
- Yin flow- och tempereringssekvenser (yin uppvärmningar/warm ups).
- Stående värmande rörelser (qigong stil).
- Meridianer/energiflöden.
- Tao yin massage, självmassage.
- Hur sätter man ihop en klass och vad är viktigt att tänka på.

Visst låter det spännande?!
 
50 hours Yin Yoga Teacher Training  with Todd Grube

This teacher training is for you who want to have a profound unique education and traing in Yin Yoga from a very experianced teacher. 

It is also for you who already have a techer training and want to learn more about Yin Yoga, its origin and the philosophy behind.

It is unique and you will learn about the tradinionell Yin Yoga with roots from China and also the modern Yin Yoga. Yin Yoga is more than anatomy and you will have a more profound knowledge after the teacher training. You will learn things about Yin Yoga that most often not are included in teaching trainings today.

After the teacher training you will be ready to lead Yin Yoga classes.

Todd Grube has studied extensively under Sifu Damon Honeycutt who is a Senior Student of Paulie Zink, the Founder of Yoga and Paul Grilley, the founder of modern Yin Yoga. 
He has over 25 Years of experience in yoga, qi gong, marital art and healing art. He lived in a yogic ashram for ove two years and is a disciple of the Shaloin temple, NYC and is a skilled healer and asian body worker in the arts of Shiatsu and Vedic massage. He has also extensive studies in Chinese medicine, Ayurveda and Shamanism and the founder of 5 elements yoga & qigong and spirit Medicine Arts. Few people have so much experience and knowledge about Yin Yoga as Todd.

After the 50 hours teacher training you can learn more from upcoming events.

Ex. content:
-  Yin and Yang philosophy.
-  Taoist Yoga Alchemy.
-  An introduction to Chiese medicin.
-  The five elements.
-  Tao meditation.
-  Taoist yin healing 
-  Yin and yang sequences 
-  Intro to Chinese accupressure
-  Shaloin stretchmassage.
-  Intro to elemental astrology 
-  Advanced yin postures.
-  Spiritual diet
-  Tea mediation.
-  Chinese face diagnostics.

Course content include:
- Physical and energetic dynamics of foundational yin postures, focusing on aliment and benefits
- Static yin floors postures (greater yin), forward bends, twists, standing, shoulders, hip and back postures, hand and feet postures.
- Traditionell yin postures and yin yoga concepts and theory
- Lesser yin flow and tempering sequences (yin warm ups)
- Standing, lesser yin warms up (qigong style)
- Meridians and flow of energy
- Tao Yin massage (self massage)
- Designing a class and what too think about when teaching

50 hours
6 days and self studies (cane be done after the teacher traning to send in)
No earlier experiance is requried.
Price: 8 990 sek incl vat
Register and reserve your place with an email with
2 000:- will be invoiced when we received your email, the rest about 14 days before the teacher traning starts.

You are most Welcome this this unique event!
 
Anmäl dig till Yin Yoga Lärarutbildning/Teacher Training här

välkommen till oss!